Enw gwesteiwr datrys

Enw'r gwesteiwr yn enwau parth dynol-ddarllenadwy. Weithiau enwau gwesteiwyr neilltuo i enw gwesteiwr arall neu gyfeiriad IP. Bydd yr offeryn hwn yn ceisio dod o hyd i'r gwir hostname a chyfeiriad IP. Defnyddiwch y teclyn i ddod o hyd i'r cyfeiriad IP o enw gwesteiwr neu barth enw.