10 Τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη διασφάλιση Dns

10 Τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη διασφάλιση Dns Συγγραφέας: Anuj 1. Use DNS forwarders A DNS forwarder is a DNS server that performs DNS queries on behalf of another DNS server. Οι κύριοι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε ένα διαβιβαστή DNS είναι να απαλλαγούν από τα καθήκοντά επεξεργασία από το διακομιστή DNS διαβιβάζοντας το ερώτημα για το (more…)

Continue Reading