10 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ Dns

10 ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ Dns ຜູ້ຂຽນ: anuj 1. Use DNS forwarders A DNS forwarder is a DNS server that performs DNS queries on behalf of another DNS server. ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍໃນການນໍາໃຊ້ເປັນຕົວສົ່ງຕໍ່ DNS ສັນໄວ້ເພື່ອທ່ານ offload ຫນ້າທີ່ປະມວນຜົນຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ DNS ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ສອບຖາມໄປຍັງ (ເພີ່ມເຕີມ…)

Continue Reading