10 Нештата треба да знаете за обезбедување на DNS

10 Нештата треба да знаете за обезбедување DNS Автор: anuj 1. Use DNS forwarders A DNS forwarder is a DNS server that performs DNS queries on behalf of another DNS server. Основните причини да се користи DNS спедитор се да разтоварвам обработка на задачи од DNS сервер проследување на барањето на (more…)

Continue Reading